Reflectiebundel op het essay Ambtelijk Vakmanschap 3.0 van Paul ’t Hart een feit!

Op woensdag 4 februari 2015 is tijdens de eerste bijeenkomst van ‘De Zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager’ de reflectiebundel gepresenteerd op het essay Ambtelijk Vakmanschap 3.0 van Paul ’t Hart. Een geslaagde bijeenkomst waarbij we ruim 80 deelnemers hebben mogen verwelkomen. In De Zoektocht staat de volgende vraag centraal: ‘Wat zijn de kwaliteiten die overheidsmanagers nodig hebben om hun verantwoordelijkheden uit te kunnen voeren? Door ’t Hart is als start van De Zoektocht vorig jaar onderzoek gedaan naar het handwerk van de overheidsmanager. De resultaten van dit onderzoek zijn vormgegeven in een essay ‘Ambtelijk Vakmanschap 3.0’.’ Aansluitend hierop is een oproep gedaan aan geïnteresseerden om een reactie te geven op dit essay. Deze reacties zijn gebundeld in de Reflectiebundel Ambtelijk Vakmanschap 3.0. Overheidsmanagers en ambtenaren reflecteren ieder vanuit hun eigen standpunt op ambtelijk vakmanschap en concretiseren dit met voorbeelden uit de praktijk.

Nieuwsgierig naar de Reflectiebundel Ambtelijk Vakmanschap 3.0? U kunt een exemplaar bestellen door een e-mail, voorzien van uw adresgegevens, te sturen naar info@DeZoektocht.info.
De reflectiebundel direct digitaal inzien kan natuurlijk ook.